Όροι Χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα loveclip.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Ρουμελιώτης Μαρία ΑΦΜ 800579668, τηλ. 2314027510 email info@loveclip.gr (εφεξής αναφερόμενη, για λόγους συντομίας, ως η «Εταιρεία») με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας προϊόντων επί πληρωμή, υπό την επιφύλαξη επάρκειας των αποθεμάτων.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και αποδοχή αυτών

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό. Η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συνεπάγεται την εκ μέρους σας αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση των παρόντων. Σας συστήνουμε να ανατρέχετε στη διαδικασία αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες. Το loveclip.gr δύναται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
Εάν είστε ανήλικοι κάτω των 16 ετών, τότε δεν σας επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας μας παρά μόνο με τη συμμετοχή και έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρεία μας η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Ακολουθώντας τις δικές μας αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας, αλλά και καλύπτοντας πλήρως τις υποχρεώσεις μας κάτω από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation), έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα loveclip.gr τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρεία και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων

Το loveclip.gr συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το loveclip.gr. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικώς μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένη προσφορά που έχετε ζητήσει. Το loveclip.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το loveclip.gr (iv) ειδικές προσφορές του loveclip.gr, της εταιρεία ή συνδεδεμένης επιχείρησης (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, η εταιρεία τροποποίησε την τεχνολογία ασφάλειας δεδομένων και τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων ώστε να καλύπτει την οδηγία GDPR.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το loveclip.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το loveclip.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από την Εταιρεία ή μετοχικά συνδεδεμένη επιχείρηση. Το loveclip.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με loveclip.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, πλην των αναγκαίων στοιχείων που δίνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς στην αρμόδια Τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), τα οποία διαγράφονται από τη βάση μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας.Σε περίπτωση τυχόν διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.

Ενημέρωση μέσω email – newsletters

Η εταιρεία ζητά τη συναίνεσή σας για την ενημέρωσή σας μέσω στοχευμένων προς εσάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) ή γενικών ενημερωτικών μηνυμάτων (τύπου newsletters). Με την συναίνεσή σας απολαμβάνεται ενημερώσεις που περιλαμβάνουν ανανεώσεις προιόντων, αλλαγές τιμών ή προσφορές, ανακοινώσεις νέων ειδών καθώς και προωθητικές ενέργειες, δωροεπιταγών, διαγωνισμών, έρευνα ικανοποίησης πελατών και άλλες. Παρόμοια λειτουργικότητα προσφέρεται και με τη σύνδεση του πελάτη και της εταιρείας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook).

Λογαριασμός πελατών

Η ιστοσελίδα loveclip.gr επιτρέπει τη δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη, με πρόσβαση που δίδεται αφού μας παρέχετε το email σας και κωδικό που ορίζει ο ίδιος ο πελάτης.

Ο Λογαριασμός Πελάτη προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργικότητα στην ιστοσελίδα, όπως η δυνατότητα παρακολούθησης παραγγελιών, ειδικές τιμές ανά κατηγορία πελάτη, ταχύτητα στη συμπλήρωση των στοιχείων και άλλα. Για την ενεργοποίηση της αυξημένης λειτουργικότητας, αποδέχεστε την τήρηση αρχείου των δεδομένων που καταχωρείτε από την εταιρεία, με τους ίδιους όρους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Η εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην εταιρεία.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Δεδομένων

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στο loveclip.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το loveclip.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και ασφάλεια του χρήστη, το loveclip.gr θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εισέλθετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@loveclip.gr. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Νόμιμοι Λόγοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμους λόγους:

  1. Για τη συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς
  2. Για τη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, να συμμετέχετε σε έρευνα ικανοποίησης, να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις, κλπ.
  3. Για την είσοδο (login) στον Λογαριασμό Πελάτη που έχετε δημιουργήσει και την σχετική λειτουργικότητα της ιστοσελίδας
  4. Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας

Πού διαβιβάζουμε δεδομένα

Η εταιρεία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις σε τρίτους, συγκεκριμένα : σε συνεργαζόμενες εταιρείες με στόχο ενέργειες marketing (εταιρείες όπως MAILCHIMP, APIFON, και marketing agencies), με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας, επίσης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της υποχρέωσής μας προς τον πελάτη όπως πχ. Courier / μεταφορικές εταιρείες.

Cookies

Το loveclip.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το loveclip.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα loveclip.gr.
Απενεργοποιώντας τα Cookies συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Δικαιώματα Διανοητικής ιδιοκτησίας

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όπως εμπορικά σήματα, επωνυμίες, service marks, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα χρησιμότητας και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
Το loveclip.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ρητώς επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές & Περιοδικές αλλαγές

Το loveclip.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Συνεχώς το loveclip.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ενδείξεις χρόνου παράδοσης και διαθεσιμότητα

Κάθε προϊόν αναφέρει πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά του. Το loveclip.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών. Ο αναγραφόμενος χρόνος παράδοσης (τρεις μέρες) και η διαθεσιμότητα αποτελούν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ και όχι δεσμευτική πληροφορία. Διευκρινίζεται ότι η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας και τη συλλογή των προϊόντων στις αποθήκες μας, όπου οριστικοποιείται και προγραμματίζεται η αποστολή της παραγγελίας σας. Εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσίας

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιούμενοι από την Εταιρεία, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Γενικοί όροι συναλλαγών

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα loveclip.gr και την Eταιρεία μας διέπεται από τους παρακάτω γενικούς όρους. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23140 27510 για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε σχετικά με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

Γενικοί όροι συναλλαγών

Στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.

Online Παραγγελία

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη, μεταξύ άλλων, και από το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop ή τηλεφωνικώς υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του ελληνικού Δικαίου.
Μπορείτε να παραγγείλετε τα είδη που σας ενδιαφέρουν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, μέσω της γνωστής διαδικασίας του καλαθιού αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέγετε τρόπο αποστολής (συνήθως δωρεάν) και τρόπο πληρωμής. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Loveclip.gr είναι στη διάθεσή σας, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, για να σας συμβουλεύσει τόσο κατά την επιλογή των προϊόντων, όσο και κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας.

Όροι πώλησης / παράδοσης προϊόντος

Τα εμπορεύματα παραδίδονται στους χώρους της εταιρείας μας (πωλήτρια) και μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας έως την πλήρη και οριστική εξόφλησή τους. Η εξόφληση αναφέρεται πάντα και μόνο στο σύνολο της αξίας, όπως αυτή αναφέρεται στην απόδειξη ή τιμολόγιο, και αποδεικνύεται με απόδειξη είσπραξης της πωλήτριας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας ή εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας προς την πωλήτρια ή εμπρόθεσμη πληρωμή του συνόλου των αξιογράφων που ο αγοραστής παρέδωσε στην πωλήτρια.

Ευθύνη παραλαβής πελάτη

Ο πελάτης οφείλει, κατά την παραλαβή, να διενεργεί σχολαστικό έλεγχο της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προέκυψε κατά τη μεταφορά. Η ευθύνη για παραλαβή σπασμένου-κατεστραμμένου προιόντος από τον πελάτη βαρύνει τον ίδιο. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παραλαβή του προϊόντος, αλλά να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε αμέσως στον μεταφορέα και, στη συνέχεια, σε εμάς, γνωστοποιώντας μας τη σχετική δήλωση που κάνατε στον μεταφορέα.

Διακύμανση τιμών / Οριστική συμφωνία τιμής

Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ενώ οι προσφορές είναι περιορισμένου χρόνου και κατά τη λήξη τους ίσως επιφέρουν σημαντική αύξηση τιμής. Κάποιες προσφορές αναφέρουν είτε συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας, είτε αναγράφεται η ένδειξη περιορισμένης προσφοράς. Είναι πιθανό κάποια συγκεκριμένη προσφορά που επιθυμείτε να μην ισχύει, εάν επιλέξετε να παραγγείλετε στο μέλλον.

Ακύρωση Παραγγελίας

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται, ανεξάρτητα του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο πελάτης, θεωρούνται τελικές και οριστικές. Κάθε παραγγελία δημιουργεί την αυτόματη υποχρέωση πληρωμής της πλήρους αξίας της παραγγελίας. Ακύρωση παραγγελίας δεν είναι εφικτή. Η εταιρεία δεν διαθέτει πολιτική επιστροφής χρημάτων μετά την παραγγελία ούτε πολιτική αλλαγών μετά την οριστική αποστολή των προϊόντων ή την παραλαβή τους από το κατάστημα.

Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος: Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του, χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.

christosΌροι Χρήσης